Lagar

Lagar och regler.

De lagar och regler som behandlar brandskydd i Sverige är bland annat fäljande:

LSO: (Lagen om skydd mot olyckor)

Kom 2004 och är en vässad variant av Räddningstjänstlagen. Tar fäste på att alla i Sverige skall ta ansvar och sköta sitt egna skäliga brandskydd. Egenansvaret gör att vi får ett bättre och effektivare brandskydd i samhället.

Ansvaret åligger både företag och privatpersoner!

Där vi bor skall vi ha minst brandvarnare, ansvaret för att den sätts upp ligger på ägaren och den sk. nyttjanderättsinehavaren (hyresgästen).

På företag skall det bedrivas ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Vill du läsa mer om lagen läs här: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Skydd-mot-olyckor/

Arbetsmiljölagen:

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare se till att personalen inte skadas på arbetsplatsen genom att organisera arbete, utforma arbetslokal, tillhandahålla skyddsutrustning så att ett fullgott skydd upprätthålls.

Lagen ålägger arbetsgivaren att bedriva ett fungerande Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM).

Vill du läsa mer om lagen klicka här: http://www.av.se/lagochratt/aml/


© Christiansson Safety 2010