BrandutbildningHeta arbeten1:a HjälpenHLRSBA

Start Utbildningar Heta arbeten

Varje år går stora värden tillspillo i bränder runt om i Sverige, det finns många olika källor till brand.

Heta arbeten är en av orsakerna !

För att få göra heta arbeten i Sverige så behöver man ett certifikat som visar att en kurs i Heta Arbeten är genomförd, detta kräver bland annat försäkringsbolagen.

Vi genomför Heta Arbeten utbildning runt om i landet, dels som öppna kurser men också företagsanpassat. Utbildningen följer den av Svenska brandskyddföreningen och försäkringsbolagens uppställda kurskriterier.

Ring för att få datum när nästa utbilding genomförs nära dig.


© Christiansson Safety 2010